NEDERLANDSE CX-LEADER COMMUNITY HELPT BIJ POSITIONERING NIEUW CORONALONGPLEIN

NEDERLANDSE CX-LEADER COMMUNITY HELPT BIJ POSITIONERING NIEUW CORONALONGPLEIN

Mensen die ernstig ziek zijn geweest door corona ervaren nog vaak lange tijd longklachten. Om die reden riep het Longfonds in [maand] 2020 het ‘coronalongplein’ in het leven: een online platform waar ex-coronapatiënten terecht kunnen voor informatie, vragen, advies, hulp en contact met lotgenoten. Op initiatief van Altuïtion organiseerde de Nederlandse CX-leader Community samen met het Longfonds een ideeëngeneratie-sessie om dit nieuwe longplatform zo impactvol mogelijk over het voetlicht te brengen – nu en in de toekomst.

Er is nog niet veel bekend over de langere termijngevolgen van het coronavirus. Wel is inmiddels duidelijk dat een aanzienlijk aantal mensen weliswaar geneest van de meest acute symptomen, maar tegelijkertijd langdurige klachten overhoudt aan de besmetting, waaronder chronische benauwdheid als gevolg van littekenvorming in de longen.

Als het kenniscentrum op het gebied van longziekten bij uitstek, begon het Longfonds daarom al vrijwel meteen na het uitbreken van de pandemie om de behoeften en ervaringen van deze nieuwe patiëntengroep in beeld te brengen. Mathijs Harink, Product Owner van het agile team ‘relatiegedreven werken’ van het Longfonds, lanceerde daartoe samen met drie collega’s in een maand tijd de site coronalongplein.nl.

Om vast te stellen wat ervoor nodig is om zoveel mogelijk Nederlanders bij dit nieuwe platform te betrekken, voerden leden van de Nederlandse CX-leader Community gedurende een bijna drie uur durende online sessie een Journey uit, samen met medewerkers van het Longfonds. In kaart werd gebracht (1) welke verwachtingen een (al dan niet reeds genezen verklaarde) bezoeker van coronalongplein.nl heeft; (2) hoe deze bezoekers verleid konden worden om zelf actief kennis te delen op het platform en wellicht te gaan fungeren als ‘ambassadeur’; en (3) wat het Longfonds zou moeten meenemen richting de toekomst.

Waslijst aan ideeën

Harink is enthousiast over de uitkomsten van de sessie. “Het tempo lag hoog en er was sprake van een grote betrokkenheid bij het onderwerp. We hebben er een hele waslijst aan ideeën aan overgehouden, die we geprioriteerd gaan uitvoeren. Deels is het ‘laaghangend fruit’, zoals het uitlichten van het ‘verhaal van de maand’ op de site. Deels zijn het ideeën die wat meer tijd en voorbereiding vragen, zoals het opstellen van een lijst van geaccrediteerde behandelcentra voor diverse typen klachten.”

Volgens Harink valt corona in zekere zin te vergelijken met de Q-koorts, die eveneens heeft geleid tot langjarige klachten voor een groep mensen. “Achteraf bezien is deze patiëntengroep nogal aan haar lot overgelaten. Dat willen we nu voorkomen, door ook in de fase na grootschalige vaccinatie ‘coroNazorg’ te gaan bieden, onderzoek te stimuleren en data te verzamelen. En wat ons betreft niet per se enkel voor blijvende longklachten, maar voor alle blijvende klachten na een coronabesmetting. We zien daar als longfonds een belangrijke rol: de maatschappij vergeet heel snel, Coronalongplein niet.”

Ook Michael Rutgers, directeur van het Longfonds, is blij met de resultaten van de sessie. Hij zegt: “Sinds de uitbraak van het coronavirus hebben zich al honderden mensen met uiteenlopende vragen en klachten bij ons gemeld. We realiseren ons dat ex-coronapatiënten voor ons feitelijk totaal nieuwe doelgroep is, waar we niet een-op-een de bestaande communicatieve oplossingen voor andere longziekten op los kunnen laten. Coronalongklachten verschillen van traditionele longziekten als astma en COPD, maar de overeenkomst is dat een groep patiënten er langdurige klachten aan lijkt over te houden. Daar is op dit moment nog te weinig aandacht voor.”

Nieuwste berichten

VXWT #9 CX en EX: een gelukkig huwelijk?

Dat organisaties serieus aandacht besteden aan Customer Experience is inmiddels eerder regel dan uitzondering. Dat ze ook steeds vaker kijken naar Employee Experience-aspecten, is een duidelijke trend. Maar het één doen in verbinding met het ander, dat is voor veel organisaties nog terra incognita. Prof. dr. Mirella Kleijnen, hoogleraar Customer Experience Management aan de VU, […]

Raport
VXWT #8 Het maakt niet uit wat je doet, maar doe het beter

In de wereld van de internationale horeca is de Union Square Hospitaly Group een bekende naam. Dit inmiddels sterk gediversifieerde conglomeraat van horecabedrijven onderscheidt zich door een unieke visie op het concept gastvrijheid, dat als richtinggevend principe wordt gehanteerd binnen alle onderdelen. In de achtste excursie van de Virtual 9+ Experience World Tour lichtte COO […]

Raport
VXWT #7 Optimizing employee experience requires a holistic perspective on the organization

During what was already the seventh excursion of the Virtual 9+ Experience World Tour, the floor was taken by Elliott Nelson, founder and Chief HX Officer of HXTransforma. This renowned international advisor in the field of Employee Experience has already served as a consultant to dozens of leading multinational companies for the optimization of their […]

Raport
VXWT #6 ‘Wat een klant over jouw organisatie zegt, zegt hij impliciet ook over zichzelf’

Van Lanschot Kempen is de oudste onafhankelijke financiële instelling van Nederland met een geschiedenis die teruggaat tot 1737. Opererend onder meerdere merknamen bedient deze private bank en assetmanager zowel vermogende Nederlanders als pensioenfondsen. Onder leiding van Managing Director Specialties Chris Zegers deed Van Lanschot afgelopen jaren aanzienlijke investeringen om de klantbediening meer onderscheidend en persoonlijk […]

Raport
VXWT #5 Are Powerful Physical Expressions of a Brand

Where for most car sellers a test drive is nothing more than a drive around the block, Jaguar Land Rover offers customers and potential customers across the world a “personal learning and loyalty experience” in one of their Jaguar Land Rover Experience Centers. In Altuïtion’s fifth Virtual 9+ Experience World Tour (www.vxworldtour.com) John Lloyd, one […]

Raport
VXWT #4 The Power of Metaphors

Although the Zaltman Metaphor Elicitation Technique (ZMET®) is a qualitative research technique that has been around for decades, it is still considered one of the most innovative ‘experience technologies’ for eliciting customers’ unconscious emotional experiences. During the fourth Virtual 9+ Experience World Tour (www.vxworldtour.com) Lindsay Zaltman, Olson Zaltman CEO, explained the power of metaphors and […]

Raport
VXWT #3 It’s about time: de opkomst van de ‘transformational business’

In 1996 introduceerden Joseph Pine en James Gilmore het begrip ‘Experience Economy’ of ‘belevingseconomie’. Ze beschreven de evolutie in de waardecreatie voor de klant en daarmee hoe bedrijven steeds meer opschuiven van het aanbieden van grondstoffen naar het creëren van een beleving. Inmiddels is het bieden van kwalitatief hoogwaardige klantervaringen door tal van organisaties als […]

Raport
VXWT #2 ‘Klantbeleving is iets dat je bij uitstek moet doen’

Ryanne van der Eijk droeg als eerste Chief Experience Officer (CXO) van luchtvaarmaatschappij KLM in belangrijke mate bij aan de ontwikkeling van het CX- en EX-vakgebied in Nederland. Na een kort intermezzo bij Dubai Airports is zij nu als COO werkzaam bij GGZ-instelling Mentaal Beter, waar zij onder meer verantwoordelijk is voor de Europese uitrol. […]

Raport
VXWT #1 Hoe zorgen we ervoor dat mensen doen wat mensen het beste kunnen?

We leven in een ‘service economy’. Maar tegelijkertijd is onze invulling van ‘service’ nogal eenzijdig en oppervlakkig. Zeker, slechts één klik met de muis en morgen geleverd is prettig. Een callcenter dat 24 uur per dag bereikbaar is voor vragen en klachten ook. Maar een diepe, (emotioneel) transformatieve ervaring bij de klant levert dit soort […]

Raport